Bestuur

Suzan Lagrand, Voorzitter

Suzan Lagrand
Voorzitter

Wim Meijerink, Secretaris

Wim Meijerink
Secretaris

Jan Coene

Jan Coene
Penningmeester

 

 

 

 

 

 


Voorzitter: Coördineert de werkzaamheden van het bestuur, leidt de bijeenkomsten en organiseert cursusavonden. Hij bespreekt de lopende zaken van de vereniging met het bestuur.

Secretaris: Notuleert vergaderingen, maakt verslagen en heeft een hoofdrol bij het samenstellen van het programma. Hij bevestigt afspraken met gastsprekers en doet alle correspondentie naar onze leden en andere verenigingen.

Penningmeester: Behandelt alle financiële transacties en neemt, i.o.m. de leden, beslissingen over de uitgaven. Hij maakt, samen met de kascommissie, een financieel jaarverslag en stelt de conceptbegroting op.

Overige bestuursleden:

Ton Kellner, bestuurslid

Ton Kellner
Bestuurslid

Gerard van der Kaa, Bestuurslid

Gerard van der Kaa
Bestuurslid

De volledige lijst met werkzaamheden van het bestuur is hier te vinden.

Hieronder vind je de volgende documenten:
Statuten RVCV
Huishoudelijk Reglement RVCV
Procedure aanschaf hard- en software
Privacy reglement