Contributie

Elke week hebben wij op dinsdagavond clubavond. Daarnaast 3 keer in de maand op donderdagavond zijn er wisselend twee montage werkgroepen, waar je als lid ook gratis aan kan deelnemen. En dan zijn er nog de gezellige filmfestivals, de nieuwjaarsreceptie met partner en de film dagtrips.

Bij elkaar zo’n 74 avonden die je aan je hobby kan wijden voor slechts € 130,00 per jaar.

Omgerekend €2,50 per week! 

Geen geld toch voor zo’n leuke hobby!